THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

Ông NGUYỄN QUANG TRUNG

Phó bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận