THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGUYỄN QUANG TRUNG

Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận

Số điện thoại: 0243.9780364

Email: van thu_haibattrung@hanoi.gov.vn