Báo cáo giải quyết đơn của công dân Phạm Kim Loan, địa chỉ: Phú Trì, Kim Hoa, Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 07/02/2024 | 10:25  | Lượt xem: 693

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo giải quyết đơn của công dân Phạm Kim Loan, địa chỉ: Phú Trì, Kim Hoa, Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Công văn số 211/UBND-YT ngày 05/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo giải quyết đơn của công dân Phạm Kim Loan, địa chỉ: Phú Trì, Kim Hoa, Mê Linh, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)