Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023
Ngày đăng 17/11/2023 | 16:30  | Lượt xem: 917

Sáng 14/11/2023, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận dự và chủ trì hội nghị.

Sáng 14/11/2023, tại trụ sở số 19 - thể Giao, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ các tổ chức cơ sở Đảng và lãnh đạo UBND 18 phường thuộc Quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy triển khai Kế hoạch số 159-KH/QU, ngày 13/11/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Mục đích của việc kiểm điểm nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và qua sản phẩm cụ thể, gắn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 đạt yêu cầu và thời gian đã định, đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu Quận ủy thực hiện các nội dung thuộc thẩm  quyền trong đánh giá cán bộ, đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.