Thông báo niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500
Ngày đăng 07/02/2024 | 10:09  | Lượt xem: 520

Phòng Quản lý đô thị quận hai Bà Trưng thông báo niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500.

Thông báo số 80/QLĐT ngày 06/02/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận hai Bà Trưng về việc thông báo niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500.

(Chi tiết tại đây)

Thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500.

(Chi tiết tại đây)

“Phiếu xin ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với đồ án” thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500.

(Chi tiết tại đây)