Thông tin tuyên truyền khai thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán
Ngày đăng 21/06/2024 | 08:56  | Lượt xem: 191

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng thông tin tuyên truyền khai thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán.

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn và chuyển nhượng cổ phiếu

(Chi tiết tại đây)

Tổ chức khai thay, nộp thay thuế Thu nhập cá nhân.

(Chi tiết tại đây)

Cá nhân khai thuế

(Chi tiết tại đây)