Thông tin tuyên truyền cơ sở

Nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế của các đơn vị hoạt động trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 12/04/2019 | 09:37

Tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế từ 12 tháng trở lên của các đơn vị hoạt động trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Công văn số 192/BHXH-HBT ngày 03/4/2019 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng