Thông tin tuyên truyền cơ sở

Nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019
Ngày đăng 14/05/2019 | 11:11

Quyết định về việc phê duyệt Nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Quyết định số 291/QĐ-HĐTT ngày 13/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức - UBND Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)

Phụ lục số 1 - Nội dung ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (Trắc nghiệm phần thi Kiến thức chung)

(Xem chi tiết tại đây)

Phụ lục số 2 - Nội dung ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (Phần thi Ngoại ngữ)

(Phụ lục 2.1 - Tiếng Anh)

(Phụ lục 2.1 - Tiếng Đức)

(Phụ lục 2.1 - Tiếng Nga)

(Phụ lục 2.1 - Tiếng Pháp)

(Phụ lục 2.1 - Tiếng Trung Quốc)