Thông tin tuyên truyền cơ sở

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai
Ngày đăng 11/06/2019 | 15:47

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai

Công văn số 2171/UBND-NC ngày 27/5/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)