Thông tin tuyên truyền cơ sở

Thông báo kết quả điểm các môn thi kỳ thi tuyển dụng công chức phường Quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 14/06/2019 | 08:39

Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Hai Bà Trưng Thông báo kết quả điểm các môn thi kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

Thông báo số 73/TB-HĐTD ngày 13/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)