Thông tin tuyên truyền cơ sở

Thông báo kết quả chấm phúc khảo các môn viết kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 10/07/2019 | 16:39

Thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thông báo số 88/TB-HĐTD ngày 10/07/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)