Thông tin tuyên truyền cơ sở

Đề án “Mô hình phòng, chống sốt xuất huyết toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2019-2021
Ngày đăng 16/08/2019 | 09:03

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lưu hành tại Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng, số ca bệnh có chiều hướng gia tăng đặc biệt năm 2017 ghi nhận 3.145 trường hợp, 07 tháng đầu năm 2019 ghi nhận 53 trường hợp/10 ổ.

Hiện nay chưa có vắc xin đặc hiệu để dự phòng, bên cạnh đó các yếu tố nguy cơ sốt xuất huyết phát sinh, phát triển thành dịch luôn tồn tại như tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế thải, phế liệu tồn đọng là nơi muỗi đẻ trứng; mật độ dân cư cao, nhiều khu vực nhà trọ, công trình xây dựng với điều kiện ăn, ở tạm bợ... Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, nhằm giảm thiểu số ca mắc và tử vong do dịch bệnh này cần có sự vào cuộc của hệ thống chính trị và chung tay của toàn cộng đồng.

Thực hiện thông báo số 2238/TTBCĐ-SYT ngày 28/5/2019 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hà Nội và kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch sởi, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố, UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng đề án: “Mô hình phòng chống sốt xuất huyết toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2019-2021”.

* Mục tiêu chung của Đề án:

- Tăng cường sự hiểu biết và hành động về cách phòng chống muỗi, bọ gậy Ae. aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết cho người dân trên địa bàn quận, giai đoạn 2019-2021.

- Tăng cường sự hiểu biết và hành động về cách phòng chống muỗi, bọ gậy Ae. aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ y tế trên địa bàn quận, giai đoạn 2019-2021.

- Giảm gánh nặng bệnh sốt xuất huyết cho người dân trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2021.

* Các hoạt động chính:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Thành lập Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm và tổ giúp việc thực hiện đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết. Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đề án; giao ban Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm định kỳ 01 quý/01 lần và đột xuất khi có yêu cầu.

- Công tác truyền thông, giáo dục: Sử dụng đồng bộ, hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục trên mọi phương tiện thông tin đại chúng của quận; in, cấp phát tờ rơi, ký cam kết tới từng hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình trong khu vực có bệnh nhân và ổ dịch sốt xuất huyết. Lồng ghép, đa dạng thông tin tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trong các hội nghị, hội thảo, giao ban, hoạt động ngoại khóa...

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giám sát, phát hiện sốt xuất huyết: Tổ chức các lớp tập huấn theo chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng chủ động phòng chống sốt xuất huyết cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên y tế các cấp, y tế tư nhân, cộng tác viên sốt xuất huyết, tổ giám sát và các lực lượng có liên quan; hàng năm tập huấn cho các thành viên mới. Tập huấn kỹ năng giám sát, phát hiện véc tơ cho các cán bộ y tế, đội ngũ trực tiếp tham gia công tác phòng chống sốt xuất huyết quận, phường ít nhất 01 lần/năm. Tập huấn kỹ năng phun thuốc cho cán bộ kỹ thuật, công nhân phun hóa chất, điều khiển máy phun. Tập huấn kỹ năng thả thuốc: Tối thiểu 01 lần/năm kết hợp cùng kỹ năng phát hiện,

- Phòng chống véc tơ bằng phương pháp hóa học: Đây là phương pháp phổ biến và quan trọng nhất nhưng chỉ sử dụng chủ yếu trong công tác chống dịch nhằm phun hóa chất diệt côn trùng để tiêu diệt nhanh chóng đàn muỗi trưởng thành đang mang vi rút truyền bệnh tại ổ dịch.

- Phòng chống véc tơ bằng phương pháp cơ học: Các hoạt động như mắc màn, rèm tránh muỗi trong nhà để tránh muỗi Ae. aegypti. Khi lao động hoặc vui chơi ngoài nhà thì chú ý mặc áo dài tay, xua muỗi hoặc vợt điện để tránh sự tấn công của muỗi Ae. albopictus, đặc biệt thời gian gần đây đang áp dụng các biện pháp vệ sinh môi trường làm giảm nguồn sinh sản, loài bỏ dụng cụ chứa nước là ổ bọ gậy nguồn của loài muỗi Aedes ở trong và xung quanh nhà với sự tham gia của toàn thể cộng đồng cũng đã mang lại hiệu quả nhất định.

- Phòng chống véc tơ bằng phương pháp sinh học: Chính vì sự khó khăn trong phòng chống véc tơ như đã nêu ở trên đòi hỏi các nhà khoa học phải tìm tòi các biện pháp mới để phòng chống véc tơ.

Phòng Y tế (Cơ quan thường trực) chủ trì, tham mưu UBND quận, Ban chủ nhiệm đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án. Trung tâm Y tế phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, Ban chủ nhiệm đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên môn kỹ thuật, các biện pháp chủ động, tích cực, toàn diện phòng chống sốt xuất huyết. Ngoài ra các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 20 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp và triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền giáo dục sâu rộng và vận động hội viên các cấp tích cực tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng