Thông tin tuyên truyền cơ sở

Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn quận 08 tháng đầu năm và phương hướng 04 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 21/08/2019 | 15:26

Quận Hai Bà Trưng là quận đông dân cư, các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập nhiều với 384 phòng khám, 338 nhà thuốc, 128 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và luôn biến động nên việc quản lý, kiểm tra các cơ sở gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Trong những năm qua và 08 tháng đầu năm 2019, Quận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ được Thành phố ghi nhận. Tuy nhiên một số cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ có biểu hiện trốn tránh, không hợp tác, cố tình vi phạm và không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc và các hoạt động kinh doanh của cơ sở. Một số cơ sở hành nghề không phép; hành nghề khi không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo các dịch vụ đặc biệt mà không xin phép; môi giới dẫn dắt khách hàng đến các cơ sở khác vì mục đích vụ lợi... 08 tháng đầu năm 2019, quận tiến hành kiểm tra 498 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, xử phạt vi phạm hành chính 364.550.000 đồng/67 cơ sở, trong đó kiểm tra 50 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xử phạt hành chính 105.000.000đ/03 cơ sở với hành vi vi phạm hành nghề không chứng chỉ hành nghề.

Nhằm duy trì, phát huy kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành nghề y dược trên địa bàn, trong 04 tháng cuối năm 2019 và các năm tiếp theo, quận tiếp tục:

- Bám sát, tranh thủ ủng hộ, chỉ đạo của Thành phố, Sở Y tế và các sở, ban, ngành thành phố; sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, UBND 20 phường triển khai có hiệu quả các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Xử lý nghiêm, triệt để đối với các cơ sở vi phạm, đình chỉ các cơ sở hoạt động không phép.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung: Biển hiệu, niêm yết công khai giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, các hoạt động quảng cáo và thực hiện các quy định về môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở.

- Tập trung làm tốt công tác phổ biến, tư vấn, hướng dẫn, khuyến cáo người dân không thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tiêm truyền, làm đẹp tại các cơ sở hoạt động không phép, sai phép; tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động phát hiện những cơ sở không phép, những cơ sở vi phạm thông báo kịp thời cho quận, phường kiểm tra xử lý. Công khai cơ sở được cấp phép, những cơ sở vi phạm để người dân biết và lựa chọn.

- Phối hợp Ban quản trị các khu chung cư, nhà cao tầng vận động, hướng dẫn, yêu cầu các hộ gia đình cam kết không thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh, kinh doanh dược, dịch vụ thẩm mỹ và các hoạt động liên quan đến sức khỏe người dân.

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng