HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024)
Ngày đăng 01/07/2024 | 09:39  | Lượt xem: 136

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận trong năm 2024, ngày 25/6/2024, HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp này, HĐND quận đã xem xét, thảo luận và thông qua 21 báo cáo, 01 thông báo, 17 tờ trình, 17 dự thảo nghị quyết; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2023; việc sử dụng ngân sách quận hỗ trợ dự án của Công an Thành phố. Cùng đó, giao dự toán chi ngân sách đối với 01 trường tiểu học mới được thành lập; kiện toàn thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư công và quyết nghị các kế hoạch đầu tư công. HĐND quận cũng đã xem xét và ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2024; quyết định tổ chức Đoàn giám sát 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND Quận và Chương trình giám sát của HĐND quận trong năm 2025.

Quang cảnh kỳ họp

Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các vị đại biểu HĐND quận đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, chương trình kỳ họp được sắp xếp, bố trí chặt chẽ, khoa học, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để các vị đại biểu HĐND quận nghiên cứu, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; thực hiện có hiệu quả hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Đã có tổng số 10 lượt đại biểu phát biểu thảo luận, chất vấn, các ý kiến thảo luận của đại biểu, cũng như các ý kiến do hai ban HĐND quận nêu tại các báo cáo thẩm tra hồ sơ kỳ họp đều đã được lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận tham gia trả lời, báo cáo làm rõ.

Các đại biểu HĐND biểu quyết tại kỳ họp

Qua các ý kiến phát biểu, các đại biểu HĐND quận đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính, ngân sách, đầu tư công của quận. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên các lĩnh vực. Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nêu rõ: Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 của HĐND quận. Với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, quận Hai Bà Trưng đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả và đạt được các kết quả quan trọng. Đồng thời HĐND quận kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Quận nỗ lực phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2024.