Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng họp Hội đồng sáng kiến quận để xét duyệt, công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục năm học 2022-2023
Ngày đăng 23/05/2023 | 17:00  | Lượt xem: 151

Sáng ngày 23/5/2023, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến quận chủ trì cuộc họp Hội đồng sáng kiến quận để xét duyệt, công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục năm học 2022-2023.

Kết quả cuộc họp làm cơ sở đề nghị Chủ tịch UBND quận tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quận. Tham dự cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng sáng kiến quận.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng sáng kiến quận đã nghe đồng chí Nguyễn Hoa Thắng - Trưởng phòng Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến quận báo cáo kết quả tổng hợp: Tổng số sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến quận tiếp nhận là 420 sáng kiến của 420 tác giả.

Quang cảnh cuộc họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và công khai, các thành viên Hội đồng sáng kiến quận nhận xét, đánh giá hồ sơ sáng kiến theo tiêu chí được quy định hiện hành gồm: Tóm tắt báo cáo giải pháp, sáng kiến; thời điểm áp dụng; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi ảnh hưởng... đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các giải pháp, sáng kiến. Trong số sáng kiến kinh nghiệm được tiếp nhận, số bị loại do không đạt yêu cầu chất lượng là 32, số còn lại 388 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến quận nhất trí thông qua và đề nghị trình Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định công nhận cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến quận Nguyễn Quang Trung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Kinh tế - cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến quận sau thời gian tiếp nhận, phân loại sáng kiến một cách khoa học. Các thành viên Hội đồng cũng nhất trí các sáng kiến đã được thông qua đều có chất lượng cao, góp phần ứng dụng vào thực tiễn và có khả năng nhân rộng trên địa bàn quận.