Báo cáo công tác Y tế tháng 06/2024, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo
Ngày đăng 14/06/2024 | 15:03  | Lượt xem: 276

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác Y tế tháng 06/2024, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo.

Báo cáo số 82/BC-YT ngày 13/06/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo công tác Y tế tháng 06/2024, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo.

(Chi tiết tại đây)