Danh sách đường dây nóng tiếp nhận phản ánh - kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/10/2022 | 14:47  | Lượt xem: 2162

Quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách đường dây nóng tiếp nhận phản ánh - kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn quận.

Danh sách đường dây nóng tiếp nhận phản ánh - kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)