TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội đồng NVQS phường Quỳnh Lôi tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự nam thanh niên tuổi 17
Ngày đăng 13/04/2018 | 18:49

Ngày 07/4/2018, Hội đồng NVQS phường Quỳnh Lôi tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên tuổi 17 (sinh năm 2001) có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường nhằm phục vụ tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo.

       Thực hiện kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của UBND Quận Hai Bà Trưng; Hướng dẫn số 299/HD-BCH ngày 23 tháng 3 năm 2018 của BCH Quân sự Quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu; đăng ký quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội; đăng ký dân quân tự vệ năm 2018;

        Đầu tháng 4 năm 2018, Hội đồng NVQS phường Quỳnh Lôi tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên tuổi 17 (sinh năm 2001) có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường nhằm phục vụ tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đợt đăng ký năm nay, phường Quỳnh Lôi có 60 nam thanh niên trong độ tuổi 17, phần lớn các em còn đang học, một số ít đó nghỉ học phụ giúp gia đình và học nghề. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác nắm nguồn nên ngay trong ngày đăng ký đã có 55/60 thanh niên trong độ tuổi 17 đã đến đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018.

        Cùng ngày, Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Quỳnh Lôi tổ chức đăng ký Đăng ký quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội; đăng ký dân quân tự vệ năm 2018. Đã có 89/124 công dân đăng ký trong độ tuổi dân quân tự vệ; 03 công dân đăng ký quân nhân dự bị hạng 1; 38 công dân đăng ký quân nhân dự bị hạng 2. Buổi đăng ký diễn ra bảo đảm đúng quy trình luật định. Qua đăng ký, 100% thanh niên đạt các yêu cầu về chính trị, trình độ văn hóa cũng như sức khỏe theo quy định.

         Các trường hợp còn lại đã tiếp tục đến HĐNVQS Phường thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký quân nhân dự bị, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.

                                                                                       Nguyễn Thị Hường- UBND phường Quỳnh Lôi