TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Quận ủy họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 16/05/2018 | 15:54

Chiều 11-5, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Quận ủy đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Nam- Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

      6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Quận ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác cải cách tư pháp; ban hành Chương trình số 34-CTr/BCĐ ngày 01/02/2018 về "Trọng tâm công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Quận ủy năm 2018. Duy trì nề nếp chế độ họp giao ban, chế độ báo cáo đảm bảo hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy. UBND Quận đã ban hành 13 kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn Quận. 

      Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 ngành (Công an - Viện kiểm sát - Tòa án), 2 ngành (Công an - Viện kiểm sát) trong điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm; duy trì lịch họp hàng tuần, tháng, quý giữa 3 ngành để đánh giá, định hướng điều tra, thống nhất đường lối giải quyết vụ án, qua đó chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên, các hành vi phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời. Các cơ quan tư pháp quận tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo quận trong việc thực hiện các nhiệm vụ: giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các vụ việc liên quan đến tôn giáo, quản lý các đối tượng cơ hội chính trị… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

      Quận đã thực hiện tốt công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, không có đơn quá hạn xác minh, không có tin báo quá hạn. Bắt giữ 174 vụ 215 đối tượng; các trường hợp bắt, giữ đều đảm bảo tính căn cứ và đúng quy định, không xảy ra trường hợp bắt, giữ, giam oan, sai, hạn chế đến mức thấp nhất việc tạm giữ hình sự, sau đó phải xử lý hành chính. Thụ lý điều tra 244 vụ 347 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 173 vụ 198 bị can, tỷ lệ giải quyết án ở viện kiểm sát đạt 89%. Không có án quá hạn luật định. Tòa án xét xử 158 vụ án hình sự/ 217 bị cáo, không có vụ án hình sự nào bị hủy, sửa do lỗi của Thẩm phán. Tỷ lệ thi hành án dân sự về việc đạt 38,78%, về tiền đạt 29,42%.

       Để triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Quận ủy đã thống nhất phương hướng thực hiện. Đó là: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, tập huấn pháp luật cho nhân dân, đảm bảo người dân nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm để chủ động thực hiện các quy định của pháp luật. Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đảm bảo chất lượng; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 ngành Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án, quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự, giữa các cơ quan tư pháp với các phòng, ban, ngành và các Phường nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác điều tra - truy tố - xét xử - thi hành án, hạn chế hồ sơ phải điều tra bổ sung, án hủy và vụ việc thi hành án tồn đọng. Tăng cường sự lãnh đạo và kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác tư pháp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ có sai phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp Thành phố trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, từng bước đáp ứng điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp trong tình hình mới. Duy trì và làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở, quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân để xử lý kịp thời; chỉ đạo rà soát giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, những vụ việc tồn đọng kéo dài tránh gây bức xúc dẫn đến khiếu kiện đông người và vượt cấp.

                                                                                                                  Phạm Minh Nga- VP Quận ủy