TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Hai Bà Trưng triển khai hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà nội
Ngày đăng 04/07/2018 | 17:41

Theo Kế hoạch, hội thi cấp cơ sở sẽ kết thúc trước ngày 15/7/2018, hội thi cấp quận tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2018. Đây là đợt sinh hoạt lớn, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

       Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-SVH&TT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà nội, UBND Quận Hai Bà Trưng  đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi, triển khai tới các đơn vị trực thuộc. Hội thi với mục đích:

      -  Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận;

      - Từng bước hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại;

       - Góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

          Sau thời gian triển khai, đến nay, đã có 6/20 phường tổ chức hội thi, với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ cơ sở và nhân dân trên địa bàn đến dự.

          Theo Kế hoạch, hội thi cấp cơ sở sẽ kết thúc trước ngày 15/7/2018, hội thi cấp quận tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2018. Đây là đợt sinh hoạt lớn, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 

                                                                                           Quách Ngọc Thủy – Phòng VH&TT quận