TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội Khuyến học quận tổ chức Hội nghị tọa đàm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời và Thông tư 44/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cộng đồng học tập
Ngày đăng 08/08/2018 | 16:50

Ngày 4/8/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ hội Khuyến học quận đã tổ chức Hội nghị tọa đàm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về phong trào học tập suốt đời và Thông tư 44/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về cộng đồng học tập cấp phường.

       Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (phường); ngày 4/8/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ hội Khuyến học quận đã tổ chức Hội nghị tọa đàm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về phong trào học tập suốt đời và Thông tư 44/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cộng đồng học tập cấp phường.

       Tới dự hội nghị có đồng chí Phùng Bích Nga – Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy; Đồng chí Nguyễn Kim Dung – Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Đồng chí Ngô Hồng Anh – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy và 40 đại biểu là Ủy viên BCH hội Khuyến học quận và chủ tịch Hội Khuyến học 20 phường.

       Năm 2018, toàn quận có 51.042 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, 31.135 gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”, tương đương 61%; có 2 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập” và được công nhận đạt 100%; có 646 tổ dân phố đăng ký “Cộng đồng học tập”, 472 tổ dân phố được công nhận, đạt 73.2% tổng số tổ dân phố; có 54 đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đăng ký “ Đơn vị học tập”, 44 đơn vị được công nhận đạt 82.4%, có 37 trường học đăng ký “Đơn vị học tập”, 31 đơn vị được công nhận, đạt 83.7% trong tổng số trường học.

       Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trao đổi, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận các mô hình học tập, trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tiếp tục thực hiện thời gian tới, đảm bảo yêu cầu mà Trung ương, Thành phố và Quận đề ra trong năm 2018.

Nguyễn Thị Thu Cúc – Văn phòng Hội Khuyến học quận