TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận ủy Hai Bà Trưng triển khai Kế hoạch số 113-KH/QU, ngày 09/8/2018 về “Phát hành Bản tin nội bộ quận Hai Bà Trưng”
Ngày đăng 10/09/2018 | 16:34

Ngày 10/9/2018, tại hội nghị giao ban công tác tháng 9/2018, được sự phân công của Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Đoàn Đình Nguyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã triển khai Kế hoạch số 113-KH/QU, ngày 09/8/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Phát hành Bản tin nội bộ quận Hai Bà Trưng” tới đại diện cấp ủy các TCCS Đảng, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và 20 phường trực thuộc Quận.

      Bản tin nội bộ Quận là tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy và sinh hoạt của các hội, đoàn thể trên địa bàn Quận. Nội dung phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND – UBND Quận trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế  - văn hóa – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và các nhiệm vụ chính trị của Quận. Tuyên truyền biểu dương các cá nhân điển hình trong công tác, lao động tại Quận, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, định hướng công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước. Định hướng tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Quận, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác giữ gìn ANTT – ATXH trên địa bàn Quận.

Trần Vũ Tú Anh-  Ban Tuyên giáo Quận ủy