TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận ủy Hai Bà Trưng công bố Quyết định phân công Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận
Ngày đăng 08/10/2018 | 16:18

Ngày 05/10/2018, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức công bố Quyết định số 2779-QĐ/QU, ngày 05/10/2018 về việc “Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận” đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và Quyết định số 2780-QĐ/QU về việc “Phân công Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận” đối với đồng chí Đoàn Đình Nguyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

       Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 26/6/2018 của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội”, ngày 05/10/2018, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức công bố Quyết định số 2779-QĐ/QU, ngày 05/10/2018 về việc “Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận” đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và Quyết định số 2780-QĐ/QU về việc “Phân công Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận” đối với đồng chí Đoàn Đình Nguyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

       Tại buổi công bố hai Quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Nam – TUV, Bí thư Quận ủy đã phát biểu hy vọng các đồng chí trên cương vị mới sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Quận ủy phân công. Hai cơ quan Ban Tuyên giáo Quận ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận sẽ tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có của hai đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng./.

                                                                                                    Trần Vũ Tú Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng