TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp quận tháng 10 năm 2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 09:50

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, ngày 30/10/2018, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 với hai nội dung “Hướng dẫn viết bài đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội” và “Kỹ năng tạo lập, sử dụng blog, tài khoản mạng xã hội trong đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội”.

           

       Tham dự hội nghị có trên 250 đại biểu là lãnh đạo Quận ủy, HĐND,UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên của quận. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

      Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng Internet và mạng xã hội có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, tâm trạng người dân. Các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng triệt để mạng xã hội, mạng Internet để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Để giúp cho các báo cáo viên có các kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của kẻ thù; Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Trọng Hà - Phó Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày, hướng dẫn một số kỹ năng để viết bài đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội và đồng chí Lại Hồng Khánh - Trung tâm 586, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng cung cấp những kỹ năng cơ bản tạo lập, sử dụng blog, tài khoản mạng xã hội trong đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội.

     Những thông tin cung cấp tại hội nghị là nguồn tư liệu quan trọng, thiết thực phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, tuyên truyền phản bác các thông tin luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng xã hội cũng như công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên địa bàn Quận, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố lòng tin của đội cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta./.

Trần Vũ Tú Anh - Ban TGQU