TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị tọa đàm tìm giải pháp về công tác Dân vận khéo trong vận động và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 16:25

Thực hiện hướng dẫn của Hội khuyến học thành phố Hà Nội và sự nhất trí của Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng, sáng ngày 31/10/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Hội Khuyến học quận đã tổ chức hội nghị tọa đàm: “Tìm giải pháp về công tác Dân vận khéo trong vận động và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài năm 2018”.

       Tới dự hội nghị có các đại biểu đại diện các ban, ngành đoàn thể quận, các ông bà là Ủy viên BCH hội Khuyến học quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 20 phường.

       Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Trương Nho Quang - Chủ tịch Hội Khuyến học quận đã nhấn mạnh: Để thực hiện được công tác Dân vận khéo và vận động và xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, các cấp Hội cần chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có những chủ trương và quyết sách cụ thể. Mặt khác cần có sự  phối hợp tạo điều kiện tích cực của MTTQ, các ban, ngành đoàn thể coi đó là một nhiệm vụ chung để góp phần hỗ trợ cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tâp, thực hiện tốt quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng cả nước trở thành một phong trào học tập.

       Với chủ đề về “Dân vận khéo trong vận động và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài”; 04 tham luận tại hội nghị, cùng một số ý kiến tập trung vào các nội dung chủ yếu như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền quan nhiều hình thức để cho cán bộ và nhân dân hiểu về vai trò và tác dụng của quỹ; Quỹ phải công khai minh bạch và chi đúng mục đích; tăng cường đổi mới về công tác thi đua khen thưởng ở các cáp hội đối với việc xây dựng, vận động Quỹ     khuyến học…

        Hội nghị tọa đàm đã góp phần tuyên tuyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên cũng như lan tỏa đến từng người dân trên địa bàn, nhất định công tác vận động và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài của các cấp Hội sẽ ngày một tốt hơn, đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra.

Nguyễn Thị Thu Cúc – Văn phòng Hội Khuyến học quận