TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sáng ngày 27/11/2018, Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018.
Ngày đăng 28/11/2018 | 20:14

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU, ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018”; sáng ngày 27/11/2018, Quận ủy - HĐND - UBND Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2018.

        Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND Quận; Lãnh đạo UBND Quận; lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy; Chủ tịch UB MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận. Các đồng chí lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 20 phường; các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và các vị đại biểu nhân dân của các phường trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận chủ trì Hội nghị.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân có ý nghĩa rất lớn. Đây là dịp để Quận ủy, HĐND, UBND Quận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng và chính quyền cơ sở trong việc phục vụ nhân dân.

         Trước khi tổ chức đối thoại, Quận ủy đã chỉ đạo MTTQ phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến, phản ánh của nhân dân theo các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã thống nhất lựa chọn 32 ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc 03 lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng; công tác quản lý đô thị và văn minh đô thị; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý môi trường để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại hội nghị. Với 03 lĩnh vực được lựa chọn để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại hội nghị, lãnh đạo Quận và các cơ quan chức năng của Quận sẽ trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại và kết hợp cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, ban, ngành quận thực hiện giải quyết. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, Quận ủy - HĐND - UBND Quận sẽ giao cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết thấu đáo, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

         Hội nghị đã được nghe thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 quận Hai Bà Trưng; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên lĩnh vực quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất và công tác quản lý môi trường; lĩnh vực quản lý đô thị và VMĐT.

         Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 07 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý đô thị và văn minh đô thị; quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý môi trường; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của cán bộ, đoàn viên, hội viên của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong các lĩnh vực như: công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, quản lý nhà chung cư cao tầng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo Quận đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền của Quận đã được đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh:

        Giao lãnh đạo UBND Quận, các phòng, ban, ngành quận thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại hôm nay để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo thẩm quyền. Những việc quá thẩm quyền, báo cáo Thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm.

            Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào từng nội dung liên quan, xác định các giải pháp cụ thể để giải quyết thấu đáo những vấn đề mà nhân dân đã nêu, thông báo lại kết quả giải quyết để nhân dân biết. Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở cần thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp giải quyết kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm của nhân dân để bổ sung vào chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chương trình mục tiêu, kế hoạch của chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Quận, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

        Có thể khẳng định, việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã góp phần phát huy dân chủ, giúp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, góp phần thực hiện hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Chính nhờ việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, trong đó quan trọng là vai trò của người đứng đầu đã giúp chính quyền địa phương nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.