TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ủy ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng phản biện xã hội về các dự thảo báo cáo của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 29/11/2018 | 16:24

Ngày 27/11/2018, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về các dự thảo báo cáo của UBND Quận trình tại kỳ họp thứ chín HĐND Quận khóa XIX.

       Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng; ngày 27/11/2018, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về các dự thảo báo cáo của UBND Quận trình tại kỳ họp thứ chín HĐND Quận khóa XIX: “Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2019”; “Dự thảo Báo cáo về sơ kết giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020” (Thực hiện theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của HĐND khóa XVIII)

       Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Ông Cáp Sỹ Phong - UV ban TV Quận ủy; Phó Chủ tịch UBND quận; Ông Lâm Anh Tuấn - Ủy viên Ban TV Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Ông Bùi Thanh Tùng - QUV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; Đại diện ban DC-PL Ủy ban MTTQ Thành phố; đại diện lãnh đạo ban Dân vận Quận ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Quận, các phòng, ban ngành, đoàn thể của Quận; các vị ủy viên Uỷ ban MTTQ Quận và các ông, bà Chủ tịch Ủy ban MTTQ 20 phường.

Đại biểu cơ sở phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị PBXH

       Sau phần khai mạc và đề dẫn hội nghị của Ông Lâm Anh Tuấn - Ủy viên Ban TV Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; hội nghị đã diễn ra sôi nổi với 16 lượt ý kiến phát biểu và góp ý vào các dự thảo báo cáo của UBND Quận. Các ý kiến cơ bản cho rằng các dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ, trình tự khoa học, được trình bày gọn và rõ ràng. Nội dung trình bày theo các mặt công tác, có các số liệu thống kê làm rõ thành tích đã đạt được trong năm 2018 và giai đoạn giữa kỳ 2016 - 2020. Về kết quả thực hiện của các dự thảo báo cáo cơ bản đã nêu được những kết quả cụ thể, đánh giá được những công việc đã thực hiện tốt và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Đặc biệt, kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2018 của Quận đạt kết quả rất đáng khích lệ: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Quận tăng 16,6%, trong đó dịch vụ tăng 18,7%, công nghiệp và xây dựng tăng 14,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 10 tháng đạt 7.982 tỷ 845 triệu đồng đạt 107% so với kế hoạch; ước thực hiện cả năm 2018 đạt 8.904 tỷ 758 triệu đồng đạt 119% so với kế hoạch. Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã nêu được các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đầy đủ, các chỉ tiêu đặt ra có tính khả thi cao, sát thực tế.

       Tại hội nghị, có một số ý kiến đề nghị điều chỉnh một số nội dung để các văn bản hoàn thiện hơn. Đối với “Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019”: bổ sung so sánh kết quả thực hiện thu ngân sách với năm 2017 để làm nổi bật kết quả đạt được năm 2018; Về lĩnh vực cải cách hành chính - xây dựng chính quyền, đề nghị bổ sung nội dung thực hiện tinh giản biên chế, phòng chống tham nhũng; phần nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nên nghiên cứu bổ sung những nguyên nhân chủ quan của một số phòng ngành trong quá trình quản lý, thực hiện; phần đánh giá chung cần viết ngắn gọn, cô đọng và nêu được những kết quả nổi bật của năm 2018… Đối với “Dự thảo báo cáo về sơ kết giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020” (Thực hiện theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của HĐND khóa XVIII): đề nghị xem xét, nghiên cứu bổ sung một số kết quả về công tác tư pháp, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng…

       Phát biểu với hội nghị, ông Cáp Sỹ Phong - UV ban TV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực của các đại biểu dự hội nghị. UBND Quận sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo để phục vụ kỳ họp thứ chín HĐND khóa XIX.

                                                                                                                        Trà My - Uỷ ban MTTQ quận Hai Bà Trưng