TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức phường và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 17:42

Thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức phường và công chức, viên chức giáo dục năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

* Thông báo số 75/TB-UBND ngày 14/03/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem văn bản tại đây)

* Các Quyết định của UBND Thành phố về ban hành kế hoạch, chỉ tiêu thi tuyển công chức phường và công chức, viên chức giáo dục năm 2019 gửi kèm theo:

- Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/03/2019

(Xem văn bản tại đây)

- Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019

(Xem văn bản tại đây)

- Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/03/2019

(Xem văn bản tại đây)