TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã trải qua gần nửa chặng đường
Ngày đăng 10/04/2019 | 11:27

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn quốc. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.

Mục đích của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  nhằm thu thập thông cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả điều tra còn cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay. Nội dung được điều tra thống kê lần này gồm 10 nội dung chính: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh- chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Hòa chung trong không khí cả nước ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đúng 07h30 sáng ngày 01 tháng 4 năm 2019, ngày hội ra quân thông tin tuyên truyền trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng được tổ chức trang trọng tại 04 điểm tuyên truyền chính: UBND phường Vĩnh Tuy, Lê Đại Hành, Phạm Đình Hổ, Trương Định và 16 điểm phường còn lại.

Ngày hội ra quân thông tin tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận, công tác tuyên truyền được tăng cường triển khai: 186m2 pano tuyên truyền lắp dựng tại 09 địa điểm; hơn 400 penner, khẩu hiệu và phướn được treo, thả tại các tuyến phố chính, các địa bàn dân cư và trụ sở UBND 20 phường; đoàn xe tuyên truyền cổ động, tham dự lễ ra quân tại điểm quận và diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn Quận. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: thông qua các buổi họp tổ dân phố, họp chi bộ, thư ngỏ gửi hộ gia đình… qua đó phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức về cuộc tổng điều tra và tích cực ủng hộ cung cấp thông tin.

Đoàn xe tuyên truyền cổ động, tham dự lễ ra quân tại điểm Quận và diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn

Qua 09 ngày tiến hành điều tra, tính đến 21h00 ngày 9 tháng 4 năm 2019, toàn quận đã hoàn thành phỏng vấn được: 70.847/84.522 hộ đạt tỷ lệ 83,82%. Trong đó các phường dẫn đầu về tỷ lệ hoàn thành gồm: Vĩnh Tuy (97,27 %), Đồng Nhân (94,59 %), Ngô Thì Nhậm (92,97%), Thanh Lương (90,85%), Đồng Tâm (90,69%)…

 

Điều tra viên phường đồng loạt ra quân tiến hành phỏng vấn tại các hộ gia đình

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên được ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, hướng tới mục tiêu cập nhật thông tin hàng năm để có thể 10 năm tới sẽ không phải thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở. Quận Hai Bà Trưng xác định, làm tốt công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 góp phần cung cấp thông tin về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở dân cư nhằm đáp ứng các chương trình, mục tiêu tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu, chương trình trong hệ thống thống kê quốc gia, đồng thời cũng là nguổn thông tin phục vụ đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan đến người dân và các chính sách phát triển đất nước. 

Nguyễn Hùng Sơn - Chuyên viên Phòng VH&TT quận