TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 18/07/2019 | 17:09

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019 tại địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 phố Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội).

Thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”; Thông tri số 15-TT/TU, ngày 10/4/2018 của Thành ủy Hà Nội Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024” và Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 06/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX;

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019 tại địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 phố Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội) với 330 đại biểu chính thức. Đại hội có chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”.

Mục tiêu Đại hội: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo Điều lệ và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Về công tác chuẩn bị nhân sự: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc quy trình và hướng dẫn để chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng điều lệ MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ    Việt Nam, Thành ủy về số lượng, cơ cấu, thành phần. Đây là nét mới mang tính đột phá trong công tác cán bộ theo đúng tinh thần của Trung ương, Chính phủ. Theo đó, 100% Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường trong độ tuổi lao động và là công chức xã, phường; hơn 50% đồng chí tham gia thường vụ xã, thị trấn, số còn lại tham gia cấp ủy. Đây là một thành công đối với đại hội cấp xã, phường. Ở cấp quận, huyện, có 29/30 đồng chí là thường vụ quận ủy, có 5 đơn vị đang thực hiện mô hình thí điểm Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ các quận, huyện.

Ở cấp thành phố, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ cũng như những yêu cầu đổi mới về công tác cán bộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định việc  trẻ hóa đội ngũ, chất lượng cán bộ được nâng cao, mở rộng đối tượng thu hút tham gia hội đồng tư vấn; cơ cấu các lĩnh vực ngành nghề đa dạng hơn… Đảm bảo cơ cấu về nữ, tỷ lệ người ngoài đảng, tỷ lệ người dân tộc, các chức sắc tôn giáo. Dù số lượng Ủy viên có giảm so với nhiệm kỳ 2014-2019 nhưng độ tuổi trẻ hơn, đồng thời bảo đảm cơ cấu… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã mời hơn 40 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia làm ủy viên Ủy ban và sẽ trực tiếp tham gia hội đồng tư vấn, thực hiện công tác giám sát, phản biện. Đây được xác định là mũi nhọn nhằm nâng cao vị thế của MTTQ Việt Nam thành phố.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố thực hiện các đợt tuyên truyền về Đại hội; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, các đoàn thể, các sở, ban, ngành Thành phố và 30 đơn vị quận, huyện, thị xã triển khai tuyên truyền trực quan thông qua việc treo banner, cụm pano tấm lớn, cụm pano mô hình tại các trục đường;… Đồng thời, xây dựng ấn phẩm, kỷ yếu ghi lại những dấu ấn hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua; tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội vào tối ngày 25/7 tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm Thành phố đang nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra. Trong không khí tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 20 “Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình”, tình hình chính trị, xã hội Thủ đô ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, lạm phát được kiềm chế, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; hội nhập quốc tế được tăng cường và mở rộng, vị thế Thủ đô tiếp tục được nâng cao; tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết trong Nhân dân được phát huy. Đây cũng là tiền đề quan trọng để MTTQ Việt Nam Thành phố bước vào giai đoạn mới 2019-2024.

                                                       Trà My - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng