Tòa án nhân dân

Thông tin Tòa án nhân dân Quận
Ngày đăng 07/04/2015 | 00:00  | View count: 2031

Địa chỉ : Số 443A Trần Khát Chân

SĐT: 3.978.3946 - FAX : 3.978.3948

STT

Họ tên

các đồng chí lãnh đạo

Chức vụ

SĐT

1

Đ/c Nguyễn Thúy Hằng

Chánh án

0983.229.688

2

Đ/c Lê Hoàng Lan

Phó Chánh án

0913.661.588

3

Đ/c Phạm Xuân Thủy

Phó Chánh án

4

Đ/c Nguyễn Quốc Toàn

Phó Chánh án

0982.205.589