TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 05:30 PM
Với địa bàn rộng, đa dạng các thành phần dân cư, Quận Hai Bà Trưng đã triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với quyết tâm cao nhất. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban...

Phường Phố Huế tập trung đảm bảo chất lượng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 18/04/2019 | 04:11 PM
Phường Phố Huế với tổng số 21 địa bàn điều tra (trong đó có 20 địa bàn dân cư và 01 địa bàn đặc thù là di tích Chùa Vua). Ban chỉ đạo Thành phố chọn 06 địa bàn của phường để điều tra mẫu, mỗi địa...

Phường Đồng Tâm tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 03:55 PM
Phường Đồng Tâm có tổng số 34 địa bàn điều tra, trong đó, có 32 địa bàn toàn bộ và 02 địa bàn đặc thù. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố chọn 10 địa bàn của phường để điều tra mẫu, mỗi địa bàn...

Phường Lê Đại Hành tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 03:57 PM
Để đảm bảo đúng tiến độ, quy trình và chất lượng điều tra, Đảng uỷ, HĐND, UBND phường tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ cơ sở, cảnh sát khu vực tăng cường phối hợp với điều tra viên thực hiện điều...

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã trải qua gần nửa chặng đường

Ngày đăng 10/04/2019 | 11:27 AM
Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn quốc. Tổng điều tra...

Phường Trương Định khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 09/04/2019 | 11:30 AM
Từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc chính thức bắt đầu và kéo dài trong 25 ngày. Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này áp dụng công nghệ thông...

Phường Bạch Mai quyết tâm đảm bảo thời gian, chất lượng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 09/04/2019 | 10:12 AM
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hòa chung lễ ra quân của các Ban chỉ đạo trên cả nước nói chung, quận Hai Bà...

UBND phường Quỳnh Mai đồng loạt ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 03:58 PM
Thực hiện Quyết định 722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/6/2018, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/04/2019 và kéo dài trong 25...

Phường Vĩnh Tuy với công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 03:02 PM
Để góp phần trong công cuộc điều tra, tổng hợp số liệu, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Vĩnh Tuy đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ cơ sở cùng cảnh sát khu vực, cán bộ theo dõi địa bàn dân...

Lễ ra quân và thông tin tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Vĩnh Tuy

Ngày đăng 03/04/2019 | 09:52 AM
UBND phường Vĩnh Tuy tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào sáng ngày 01/4/2019 với mục đích thông tin tuyên truyền ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra...