TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Hội nghị Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 21/02/2019 | 15:02

Ngày 20/02/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng thời tiếp tục triển khai nội dung của giai đoạn tiếp theo từ nay cho đến thời điểm ngày 01/4/2019. Đồng chí Vũ Văn Hoạt – Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận chủ trì cuộc họp.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hồng Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận trình bày báo cáo công tác triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận từ tháng 9/2018 đến ngày 18/02/2019. Báo cáo nêu rõ kết quả đã thực hiện được với các nội dung như: đã tham mưu giúp UBND Quận ban hành các Quyết định thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ, chỉ đạo UBND các phường thành lập BCĐ cấp phường. BCĐ từ quận đến phường đã xây dựng kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các nội dung chuẩn bị cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; kết quả công tác tập huấn vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra  kết quả đã hoàn thành 20 sơ đồ nền, 694 địa bàn toàn bộ với 83.393 hộ dân, 45 địa bàn đặc thù với 8332 nhân khẩu; công tác lập bản kê, tuyển chọn và tổ chức 12 lớp tập huấn cho 16 thành viên BCĐ, 19 thành viên Văn phòng BCĐ cấp quận, 197 thành viên BCĐ cấp phường và huy động 853/677 người tham gia lập bảng kê trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chỉ đạo từ trung ương đến cơ sở, đưa ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các bước, các nội dung tiến hành điều tra nên đòi hỏi các điều tra viên phải có trình độ chuyên môn và kiến thức tin học, sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm dành riêng cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên hệ thống máy tính. Chính vì vậy, giai đoạn tiếp theo từ nay cho đến thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (từ ngày 01/4 – 15/4/2019), BCĐ các cấp phải tuyển chọn đủ số lượng điều tra viên tiếp cận chương trình tập huấn phiếu toàn bộ, phiếu mẫu; phân quyền truy cập cho BCĐ, Văn phòng BCĐ cấp quận, BCĐ 20 phường, các điều tra viên và tổ trưởng; kết xuất danh sách các địa bàn chọn mẫu, danh sách địa bàn toàn bộ cho các phường; xây dựng mẫu biểu lưu trữ số liệu; hiệu chỉnh bảng kê, phân chia tài liệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn 20 phường và quận, đảm bảo thực hiện tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0h ngày 01/4/2019 đến 15/4/2019 đúng tiến độ, nhanh, chính xác không bỏ sót hộ, nhân khẩu sát với bảng kê.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí trong Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận và 20 phường .

Kết thúc hội nghị, đồng chí  Vũ Văn Hoạt đã phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận và 20 phường, các phòng ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND quận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị mọi mặt thật tốt để đảm bảo thực hiện tiến hành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0h ngày 01/4/2019 đến 15/4/2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng theo đúng tiến độ của Thành phố.

                                                                                                             Nguyễn Như Cẩn - Phòng VH&TT quận