TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Phường Trương Định khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 09/04/2019 | 11:30

Từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc chính thức bắt đầu và kéo dài trong 25 ngày. Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này áp dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra và thu thập dữ liệu: điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet.

Phường Trương Định có 6.334 hộ gia đình, với 22.575 nhân khẩu và được chia làm 53 địa bàn điều tra, là phường có nhiều lao động ngoại tỉnh, học sinh, sinh viên đến thuê tạm trú, trình độ dân cư không đồng đều, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất công còn bất cập. Trước các đặc điểm tình hình trên, UBND phường xác định gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, tuy vậy với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thông chính trị và nhân dân, phường Trương Định sẽ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn với chất lượng cao nhất.

Điều tra viên Phường Trương Định tiến hành điều tra tại hộ gia đình

Tính đến hết ngày 08 tháng 4 năm 2019, toàn phường đã hoàn thành phỏng vấn được 5.096/6334 hộ, đạt tỷ lệ 80,45%, đã có 8/53 địa bàn điều tra đạt tỷ lệ 100%; quá trình điều tra luôn đảm bảo thông tin chính xác, trung thực.

Những kết quả đạt được sau những ngày đầu ra quân trên địa bàn phường Trương Định hứa hẹn nhiều thành công, với việc áp dụng công nghệ thông tin công việc điều tra được xử lý nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần vào thắng lợi chung cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Nguyễn Hạnh - Công chức VHXH phường Trương Định