TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Phường Lê Đại Hành tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 15:57

Để đảm bảo đúng tiến độ, quy trình và chất lượng điều tra, Đảng uỷ, HĐND, UBND phường tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ cơ sở, cảnh sát khu vực tăng cường phối hợp với điều tra viên thực hiện điều tra tại 20 địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường, tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2019, toàn địa bàn phường hoàn thành điều tra được: 1.768 hộ/2.495 hộ đạt tỷ lệ 70,86%. Đặc biệt 04 địa bàn điều tra số 005 (tổ 2A, 2B), địa bàn 015 (tổ 7C), địa bàn 901 (Chùa Chân Tiên), địa bàn 903 (Đền Doi), đã hoàn thành điều tra đạt 100% hộ dân. Ghi nhận ban đầu, các số liệu điều tra, đồng bộ dữ liệu đều chính xác, trung thực.

Lực lượng điều tra viên Phường Lê Đại Hành triển khai phỏng vấn, điều tra tại các hộ gia đình

Kết thúc mỗi ngày, trên từng địa bàn các tổ trưởng, giám sát viên đều tổ chức họp, rút kinh nghiệm về phương pháp phỏng vấn, cách khai thác thông tin đối với điều tra viên và giải đáp những vướng mắc về nghiệp vụ trong quá trình phỏng vấn, ghi phiếu điều tra tại các hộ gia đình.

Công tác điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Phường Lê Đại Hành vẫn được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, Ban chỉ đạo tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, cộng tác của các tầng lớp nhân dân; sự tích cực phối hợp của các thành viên tổ điều tra tại các địa bàn nhằm thu thập thông tin chính xác, đầy đủ; đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai Bà Trưng.

                    Nguyễn Thị Thanh Tú - Tổ trưởng Tổ điều tra phường