TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Phường Đồng Tâm tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 16/04/2019 | 15:55

Phường Đồng Tâm có tổng số 34 địa bàn điều tra, trong đó, có 32 địa bàn toàn bộ và 02 địa bàn đặc thù. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố chọn 10 địa bàn của phường để điều tra mẫu, mỗi địa bàn điều tra 30 hộ, thực hiện điều tra phiếu mở rộng đối với 05 địa bàn.

Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2019 (sau 2 tuần triển khai), Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường đã hoàn thành điều tra được: 4767 hộ/4926 hộ đạt tỷ lệ 96,77%; đặc biệt 27/34 địa bàn điều tra đã hoàn thành điều tra đạt 100% hộ dân. Ghi nhận ban đầu, các số liệu điều tra, đồng bộ dữ liệu đều chính xác, trung thực.

Ban chỉ đạo, điều tra viên và giám sát viên Phường Đồng Tâm đang thực hiện phỏng vấn, điều tra tại hộ gia đình

Kết thúc mỗi ngày điều tra, trên từng địa bàn các tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên đều tổ chức họp, rút kinh nghiệm về phương pháp phỏng vấn, cách khai thác thông tin đối với điều tra viên và giải đáp những vướng mắc về nghiệp vụ trong quá trình phỏng vấn, ghi phiếu điều tra tại các hộ gia đình. Các điều tra viên đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy trình.

Tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên tổ chức họp, rút kinh nghiệm hàng ngày

Công tác điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường Đồng Tâm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, công tác phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường được tăng cường; Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, phối hợp của các tầng lớp nhân dân; sự tích cực phối hợp của các thành viên tổ điều tra nhằm thu thập thông tin chính xác, đầy đủ. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Đồng Tâm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, dữ liệu điều tra đảm bảo chính xác, trung thực.

     Phạm Thị Huệ - Công chức VHXH phường Đồng Tâm