TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Phường Phố Huế tập trung đảm bảo chất lượng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 18/04/2019 | 16:11

Phường Phố Huế với tổng số 21 địa bàn điều tra (trong đó có 20 địa bàn dân cư và 01 địa bàn đặc thù là di tích Chùa Vua). Ban chỉ đạo Thành phố chọn 06 địa bàn của phường để điều tra mẫu, mỗi địa bàn điều tra 30 hộ, thực hiện điều tra phiếu mở rộng đối với 03 địa bàn.

Sau ngày ra quân 01 tháng 4 năm 2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Phố Huế thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm, 08 đồng chí phụ trách địa bàn dân cư tiếp tục phối hợp với các điều tra viên thực hiện phỏng vấn tại các hộ gia đình, đặc biệt tăng cường điều tra vào các buổi tối nhằm sửa lại những sai sót trong quá trình điều tra.

Tại đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác điều tra được thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, chất lượng số liệu đảm bảo, độ tin cậy cao hơn so với hình thức sử dụng phiếu giấy.

Ban chỉ đạo, điều tra viên thực hiện phỏng vấn tại hộ gia đình

Tính đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2019, toàn phường đã hoàn thành phỏng vấn được 2528/2492 hộ, đạt tỷ lệ 98,58%, đã có 15/21 địa bàn điều tra đạt tỷ lệ 100%. Số liệu điều tra đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Với phương châm “Chính xác, trung thực, khách quan, cung cấp đầy đủ số liệu số lượng, chất lượng dân số và nhà ở” và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng tổng điều tra dân số và nhà ở tại Phường Phố Huế sẽ hoàn thành đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng, chính xác và góp phần vào cuộc tổng điều tra chung của Quận, Thành phố.

Phạm Thanh Thảo - UBND phường Phố Huế