TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 26/04/2019 | 17:30

Với địa bàn rộng, đa dạng các thành phần dân cư, Quận Hai Bà Trưng đã triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với quyết tâm cao nhất. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp, Quận hoàn thành việc thu thập thông tin dữ liệu và đồng bộ lên hệ thống Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào 19h00 ngày 20/4 (trước 5 ngày so với thời hạn quy định của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương). Qua đánh giá, chất lượng điều tra đảm bảo thông tin chính xác, trung thực, đảm bảo thời gian quy định.

Theo số liệu được ghi nhận, tổng số địa bàn điều tra toàn Quận là: 691 với 85.326 hộ và 298.523 nhân khẩu; số lượng điều tra viên tham gia điều tra: 679 người, tăng thêm so với Thành phố giao 315 người;  số tổ trưởng và giám sát viên: 83 người.

Từ ngày 1/4, lễ ra quân thông tin tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở được đồng loạt triển khai tại 20 phường trên địa bàn Quận. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra từ đó tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho các điều tra viên trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên bắt tay ngay vào công việc với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao nhất. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên việc thu thập thông tin diễn ra thuận lợi, đa phần người dân ý thức được việc cung cấp thông tin cho điều tra viên nên rất nhiệt tình hưởng ứng. Việc điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet (Webform) cũng giúp công tác thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác.

Một số hình ảnh thông tin, tuyên truyền và triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại các phường

Để hoàn thành các nội dung tiếp theo của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ quận yêu cầu BCĐ các cấp tiếp tục tập trung kiểm tra, xác minh những bất hợp lý thông qua các công cụ của phần mềm: kiểm tra logic, thống kê tần suất, thống kê tương quan, tra cứu dữ liệu... Đồng thời thông báo đến từng điều tra viên, tổ trưởng để sửa chữa và hoàn thiện toàn bộ phiếu điều tra trước khi xác nhận, đồng bộ dữ liệu.

Được biết, kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV/2019 và kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II/2020.

Nguyễn Hùng Sơn - Chuyên viên Phòng VH&TT quận