trung tâm dạy nghề

Thông tin chung về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 3727
Thông tin chung về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 1306
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng  : Là đơn vị sự nghiệp Trung tâm dạy nghề Hai Bà Trưng trực thuộc UBND...