trung tâm dạy nghề

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/08/2012 | 00:00  | View count: 1300

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng :Là đơn vị sự nghiệp
Trung tâm dạy nghề Hai Bà Trưng trực thuộc UBND Quậncó nhiệm vụ:
1- Trực tiếp tổ chức các lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên sắp đến tuổi lao động và những người chưa có nghề hoặc muốn chuyển nghề thuộc khu vực kinh tế tập thể và nhân dân trong Quận.

2- Giúp UBND quận tổ chức quản lý và kiểm tra các lớp dạy nghề của các cơ sở sản xuất quốc doanh, tập thể và tư nhân thuộc UBND quận quản lý theo sự phân cấp của Thành phố.

Giám đốc : Lê Hồng Hải

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết

Phó Giám đốc  Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó Giám đốc Nguyễn Đình Lập

Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tuấn