TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 146/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 07/05/2024 | 15:39  | Lượt xem: 412
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 54/TB-HĐTT ngày 02/5/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về Kết quả thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024

Ngày đăng 02/05/2024 | 08:59  | Lượt xem: 455
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 49/TB-HĐTT ngày 12/4/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh thời gian thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024

Ngày đăng 12/04/2024 | 04:36  | Lượt xem: 464
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh thời gian thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 44/TB-HĐTT ngày 05/4/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về Kết quả bài thi viết (vòng 1) và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án (vòng 2)

Ngày đăng 05/04/2024 | 08:39  | Lượt xem: 592
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 thông báo Kết quả bài thi viết (vòng 1) và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 43/TB-HĐTT ngày 02/4/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024

Ngày đăng 02/04/2024 | 08:39  | Lượt xem: 656
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 thông báo Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Quận Hai Bà Trưng mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 01/04/2024 | 04:30  | Lượt xem: 744
Sáng ngày 29/3/2024, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 38/TB-HĐTT ngày 25/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024

Ngày đăng 26/03/2024 | 08:52  | Lượt xem: 595
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 thông báo về lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 31/TB-HĐTT ngày 22/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về Mẫu đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024

Ngày đăng 22/03/2024 | 04:38  | Lượt xem: 703
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 thông báo Mẫu đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 67/TB-UBND ngày 13/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 13/03/2024 | 04:39  | Lượt xem: 779
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 29/01/2024 | 05:09  | Lượt xem: 803
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 29/11/2023 | 09:05  | Lượt xem: 1046
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 10/11/2023 | 09:08  | Lượt xem: 739
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 409/TB-HĐTT ngày 06/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 06/11/2023 | 03:16  | Lượt xem: 1265
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Thông báo số 402/TB-HĐTT ngày 02/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 02/11/2023 | 02:37  | Lượt xem: 941
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 398/TB-HĐTT ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 31/10/2023 | 02:35  | Lượt xem: 909
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 342/TB-UBND ngày 13/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 16/10/2023 | 08:58  | Lượt xem: 871
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2023

Thông báo số 157/TB-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 09/06/2023 | 03:08  | Lượt xem: 5087
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 250/TB-HĐXT ngày 05/6/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng về Kết quả thực hành (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 05/06/2023 | 05:15  | Lượt xem: 4717
Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thực hành (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 238/TB-HĐXT ngày 31/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 31/05/2023 | 04:59  | Lượt xem: 2795
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc; Phổ biến lịch xét tuyển, quy chế, nội quy; Thông báo số báo danh, phòng thi, thời...

Thông báo số 237/TB-HĐXT ngày 31/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 31/05/2023 | 04:55  | Lượt xem: 1669
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.