TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
Ngày đăng 29/11/2023 | 09:05  | Lượt xem: 1113

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 422/TB-HĐTT ngày 27/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

(Chi tiết tại đây)