TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 146/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 07/05/2024 | 15:39  | Lượt xem: 533

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 146/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)