TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 29/01/2024 | 17:09  | Lượt xem: 848

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)