TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 49/TB-HĐTT ngày 12/4/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh thời gian thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024
Ngày đăng 12/04/2024 | 16:36  | Lượt xem: 584

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh thời gian thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 49/TB-HĐTT ngày 12/4/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh thời gian thi trình bày Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)