TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 67/TB-UBND ngày 13/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 13/03/2024 | 16:39  | Lượt xem: 853

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 67/TB-UBND ngày 13/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyến chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Phụ lục Danh mục tài liệu ôn tập thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Đơn đề nghị sửa lỗi sai.

(Chi tiết tại đây)