TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 232/TB-HĐXT ngày 26/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 về việc thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 26/05/2023 | 16:48  | Lượt xem: 2420
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 về việc thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 218/TB-HĐXT ngày 19/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng về Danh sách thí sinh không nộp phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Ngày đăng 19/05/2023 | 09:12  | Lượt xem: 2399
Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách thí sinh không nộp phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo về việc đính chính nội dung tài liệu tham khảo đối với vị trí nhân viên Thư viện trong trường THCS kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2023

Ngày đăng 18/05/2023 | 09:18  | Lượt xem: 1059
Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 thông báo về việc đính chính nội dung tài liệu tham khảo đối với vị trí nhân viên Thư viện trong trường THCS kỳ xét tuyển viên chức...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2; Nộp phí dự thi; Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 16/05/2023 | 03:08  | Lượt xem: 5075
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2; Nộp phí dự thi; Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Quyết định 1103/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 16/05/2023 | 09:48  | Lượt xem: 1680
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 102/TB-UBND ngày 06/4/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 07/04/2023 | 09:47  | Lượt xem: 6481
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 10:10  | Lượt xem: 1223
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022

Ngày đăng 15/07/2022 | 09:36  | Lượt xem: 970
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022.

Thông báo số 186/TB-HĐTT ngày 01/7/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 09:35  | Lượt xem: 651
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 180/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 05:37  | Lượt xem: 724
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 330/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 04:55  | Lượt xem: 768
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 318/TB-HĐTT ngày 21/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 21/06/2022 | 03:35  | Lượt xem: 720
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Thông báo nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 13/06/2022 | 09:10  | Lượt xem: 846
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 89/TB-UBND ngày 01/6/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 02/06/2022 | 09:36  | Lượt xem: 1172
UBND quận Hai Bà Trưng hông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Thông báo số 70/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:09  | Lượt xem: 1331
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 15/03/2022 | 10:36  | Lượt xem: 608
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 2615
Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường

Ngày đăng 28/04/2021 | 05:16  | Lượt xem: 1272
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường.

Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 22/04/2021 | 03:23  | Lượt xem: 4478
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường

Ngày đăng 08/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 1376
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường