thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 20/06/2019 | 09:03

Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo số 1359/TB-HĐTT ngày 18/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)