thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả chấm phúc khảo các môn viết kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 10/07/2019 | 16:39

Thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thông báo số 88/TB-HĐTD ngày 10/07/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)