thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 15/07/2019 | 17:17

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận năm 2019

Thông báo số 201/TB-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)