thông báo tuyển dụng

Quyết định phê duyệt danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 09/08/2019 | 10:04

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phê duyệt danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục quận năm 2019

Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)